همایش
اوقات شرعی
دسته بندی طرحهای انجام شده در مرکز به لحاظ موضوع
طرحهاي نظرسنجي انجام شده در ايسپا از لحاظ موضوع به سه بخش دسته بندي مي شوند :

مطالعات  اقتصادي ومديريتي
  حوزه عملكرد دستگاها ونهادها
  حوزه تحقيقات بازارونياز سنجي ها
  حوزه رضايت شغلي                   

مطالعات فرهنگي- اجتماعي
   حوزه مذهب
  حوزه مسائل شهري               
  حوزه ورزش

مطالعات سياسي
   حوزه انتخابات ورفتارانتخاباتي
   حوزه عملكرد مسئولان
   حوزه رويدادهاي سياسي
   حوزه نگرش هاي سياسي
جشنواره
آمار سایت
آنلاین ها
10
امروز
17
دیروز
10
ماه
3573
کل
34258