همایش
اوقات شرعی
دسته بندی طرحهای انجام شده در مرکز به لحاظ موضوع
طرحهاي نظرسنجي انجام شده در ايسپا از لحاظ موضوع به سه بخش دسته بندي مي شوند :

مطالعات  اقتصادي ومديريتي
  حوزه عملكرد دستگاها ونهادها
  حوزه تحقيقات بازارونياز سنجي ها
  حوزه رضايت شغلي                   

مطالعات فرهنگي- اجتماعي
   حوزه مذهب
  حوزه مسائل شهري               
  حوزه ورزش

مطالعات سياسي
   حوزه انتخابات ورفتارانتخاباتي
   حوزه عملكرد مسئولان
   حوزه رويدادهاي سياسي
   حوزه نگرش هاي سياسي
جشنواره
آمار سایت
آنلاین ها
4
امروز
14
دیروز
14
ماه
3931
کل
27288