همایش
اوقات شرعی
بررسی میزان سنجش رضایت مندی مشترکین شرکت گاز
طرح نظر سنجی بررسی میزان سنجش رضایت مندی مشترکین شرکت گاز استان
به همت مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ایسپا شعبه چهارمحال و بختیاری این طرح در حال برگزاری می باشد :
انجام طرح  بررسی میزان سنجش رضایتمندی مشترکین خانگی ،تجاری،صنعتی ونمایندگان جامعه شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری در سال 1394 انجام می گیرد . این طرح با حجم نمونه بیش از 2000نفر در نه شهرستان استان، درتابستان امسال  برگزار خواهد گردید.
در بیان ضرورت انجام این طرح که درنظام جمهوری اسلامی اصالت حرکت ها برپایه حمایتهای مردمی استوار است و جلب افکار عمومی و بهره برداری از نظرات و پیشنهادات سازنده آنها به عنوان پایه اصلی هرحرکت محسوب می شود و متوجه کردن افکار عمومی ، به سمت وسوی برنامه ریزی سازمان ، لحاظ نمودن نظرات و پیشنهادات مردم و ارائه خدمات مطلوب از مهمترین و اصلی ترین کار ، مورد تاکید قرار گرفته و هم اکنون در حال پیاده کردن و اجرا ئی نمودن آن است. بی شک یکی از عوامل تاثیر گذار بر ارائه بهتر عملکرد به مردم  جلب رضایت مشترکین ، نظر سنجی و بهره برداری از نظرات آنان می باشد .نظرسنجی  به عنوان پیش گام بر هر فعالیتی در جهان کنونی ، مورد تاکید قرار دارد و برای پیش برد اهداف ، طی همین نظرسنجی ها به طور نسبی از آینده کار و خدمت رسانی ،آگاه و بستگی به آن نظر سنجی برنامه ریزی می شود.  این طرح شامل تهیه و توزیع پرسش نامه های تهیه شده درقالب چندین فرم با توجه به  نوع مشترکین می باشد، که بعد از جمع آوری و استخراج نرم افزاری نظرات و پیشنهادت ، گزارش نهایی در جهت برنامه های  آینده شرکت گاز تهیه می شود .
جشنواره
آمار سایت
آنلاین ها
4
امروز
11
دیروز
10
ماه
3567
کل
34252