همایش
اوقات شرعی
بررسی نقش هیتهای مذهبی در بهبود سبک زندگی
طرح نظر سنجی بررسی نقش هیتهای مذهبی در بهبود سبک زندگی اسلامی مردم استان چهارمحال وبختیاری
به همت مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ایسپا شعبه چهارمحال و بختیاری این طرح در حال برگزاری می باشد :
انجام نظر سنجی با عنوان بررسی نقش هیتهای مذهبی در بهبود سبک زندگی اسلامی مردم استان با کارفرمایی سازمان تبلیغات اسلا می استان در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) شعبه چهارمحال وبختیاری در حال برگزاری می باشد. این طرح با حجم نمونه 600 نفر در نه شهرستان استان درحال  انجام می باشد.
در بیان ضرورت انجام این طرح که هیت های مذهبی و دیدگاهها  متفاوت به آن بویژه در مدیریت و تصمیم گیری یا امور اجرایی هیئت های مذهبی نقشی دارند، این دیدگاه ها باید  نسبت به رسالت و پتانسیل های گسترده و پربهای آنها  در طول زمان تغییر یافته و از بند تحجر و یک سونگری رها شوند . همچنین جامعه و مدیریت آن، مجال کافی و مناسب برای حضور و عرض اندام هیئت های مذهبی در عرصه های مختلف اجتماع فراهم آورده، مکانیسم های بهره مندی و بروز توانمندی های آنها را پیش بینی و فراهم نموده. زمینه حضور فعال و اندیشمندانه متفکران، نخبگان  وروشنفکران  متعهد و متخصصی که علاوه بر دغدغه های دینی، تعالی و پیشرفت روزافزون اندیشه های دینی را مد نظر دارند، در برنامه ریزی، تصمیم گیری، هدایت و نظارت عملکرد هیئات مذهبی فراهم شود و مسئولان هیئت ها برای جلب مشارکت آنها، اقدام و تلاش نمایند. فراموش نکنیم  که انجام پژوهشهای از این دست می تواند جایگاه هیتهای مذهبی را به صورت علمی تبیین کند  و نه تنها آنها را در امر ترویج و تعمیق بهتر و کاملتر اندیشه های دینی رهنمون کند ، بلکه آنها را در نقش آفرینی در سایر حوزه های اجتماع نیز کمک کند.
 
 
جشنواره
آمار سایت
آنلاین ها
8
امروز
15
دیروز
10
ماه
3571
کل
34256